Hinnakiri

OÜ Adehansa

Kehtib alates 1. jaanuarist 2015

 

JOOKSEV RAAMATUPIDAMINE

Hind alates  35 EUR

Jooksev raamatupidamine hõlmab järgnevat:

  • Algdokumentide hulka loetakse ka ostu- ja müügiarvete tasumistest ja laekumistest tekkivad kanded
  • Eeldab igakuist, mitte igapäevast, raamatupidamisarvestust
  • Algdokumentidele, mis on seotud mahukamate lepingutega (näiteks kinnisvara, laen või firma ost/müük), kehtib lisatasu
  • Igakuine kasumiaruande ja bilansi koostamine ning edastamine kliendile
  • Deklaratsioonide  ( TSD, INF, KMD ) täitmine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile e-Maksuameti süsteemi kaudu
RAAMATUPIDAMISE TEENUSED (projektipõhine teenus ) Hind
Maksekorralduste ettevalmistamine Internetipangas 1 EUR /maksekorraldus
Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine 65 EUR/ 35 EUR (ilma tegevuseta 2013 aastal)
Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga 35 EUR/tund
Aruandva isiku kuluaruande ja lähetusaruande koostamine 3 EUR/kanne
Eelmiste aastate raamatupidamise algdokumentide ajutine hoidmine 6 EUR/arhiivikast/kuu
Eesti Panga ja Statistikaameti aruannete ja lisaaruannete täitmine ning edastamine 35 EUR/tund
Raamatupidamise sise- eeskirjade ja kontoplaani koostamine Kokkuleppel
Raamatupidamise taastamine ning eri- ja lisatööd Kokkuleppel
Finantsnõustamine ja -analüüs 35 EUR/tund
Aadressi teenus 25 EUR/kuu
Töötasu ning sellega seotud maksude arvestamine 8 EUR esimese töötaja kohta;
5 EUR iga järgmise töötaja kohta

Õigusabi  45 EUR/tund

Soodustus KÜ -dele :

Õigus audit KÜ-le — 35 EUR

Võlgade sissenõudmise teenus — 17 EUR maksekäsuavaldus

95-115 EUR hagiavaldus