ÕIGUSEABI

Adehansa OÜ pakub õigusabi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Ehk oleme oma klientidele nö. juriidiline osakond väljaspool ettevõtet ilma püsikuludeta tagades personaalne lähenemine ja paindlikus.

Aitame Teid järgmistes valdkondades: äriõigus, võlaõigus, tööõigus, maksundusõigus. Viime läbi õigusauditi äririske vähendamiseks.

Õigusauditi tulemus annab äriühingu, korteriühistu juhtkonnale ning omanikele ülevaate, kas ettevõtte juhtimine ja lepingulised suhted on vastavuses EV seaduste nõuetega ning milliseid äririske sisaldab praegune olukord. Õigusauditi käigus toome välja õiguslikud riskid ettevõttele; korteriühistule ja anname praktilisi soovitusi nende kõrvaldamiseks. Õigusauditi eesmärk tagada juhtkonnale kindlustunne, et oma kohustusi on täidetud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega ( ÄS-st tulenev juhatuse liikmete kohustus).