Raamatupidamine

Äriseadustiku § 183, 306 lg 4 388  ning Mittetulundusühingute seaduse § 35 kohaselt äriühingute ja mittetulundusühingute juhatuse liikmete kohustuseks on korraldada raamatupidamist .

Raamatupidaja ametikoht on äriühingu üheks olulisemaks ametikohaks, sest raamatupidaja töökohustused hõlmavad äriühingu/organistasiooni kõiki tasandeid ja nende korrektsest täitmisest on huvitatud kõik asjaosalised.

Adehansa OÜ pakkub juhatuse liikmetele professionaalset raaamatupidmise teenuse osutamist vastavalt Raamatupidamise seaduse nõudmistele.  Meie spetsialistid on erialase kõrgharidusega  ja rohkem kui 20.a töökogemusega. Selle juures arendavad meie spetsialistid ennast pidevalt.

Hoolitseme selle eest, et Teie firma maksudeklaratsioonid saaksid Maksu-ja Tolliametile õigeaegselt esitatud ning maksude arvestmisel kaalutleme nende suuruse optimeerimise võimalust. Teeme oma tööd südamega.