Raamatupidamisteenused ärikliendile

 • Raamatupidamise sisseseadmine;
 • Algdokumentide kontroll ja raamatupidamisse kandmine;
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • Käibemaksuarvestus, KMD-i (käibemaksudeklaratsiooni) esitamine;
 • Sularaha arvestust, vormistamine;
 • Arveldused aruandvate isikutega;
 • Aruandluse  väljatrükkide (vahebilanss, kasumiaruanne, võlgnikke ja võlgade analüütilised nimikirjad) esitamine kliendile;
 • Jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon;
 • Majandsaasta aruande koostamine ja esitamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ning kontoplaani koostamise teenust (kohustuslik iga raamatupidamise kohuslane jaoks RS §)
 • Töötasuarvestus ning töötasu teatiste töötajatele väljastamist
 • Põhivahendite arvestus (põhivara kaart ja amortisatsiooni arvestus)
 • Varade ja kohustuste (nt puhkusereservi) inventuuri läbiviimist ja vormistamist
 • Majandusaasta aruande koostamine  (Püsikliendile aastaaruande koostamine soodsa hinnaga)
 • Majandusaasta aruande e–registri keskkonnas sisestamine
 • Äriplaani koostamist (sh ettevõtluse alustamiseks Töötukassa toetuse saamiseks)
 • Raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • Müügiarvete koostamine
 • Ostuarvete tasumine (maksekorralduse ettevalmistamine)